Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodování o důchodech

17. 9. 2015

Funkci orgánu sociálního zabezpečení pro příslušníky VS ČR zastává odbor ekonomický Generálního ředitelství VS ČR, a to jak v prvostupňovém řízení, tak v řízení odvolacím (2. stupeň).

Je to v pořádku?

Zdá se, že NE!

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, (dále jen „zákon“) v § 9 odst. 1 a 2 stanoví, že důchodové pojištění příslušníků VS ČR provádí, řídí a kontroluje Ministerstvo spravedlnosti, resp. orgány Ministerstva spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti a VS ČR jsou dvě samostatné organizační složky státu (OSS). Pro věcnou příslušnost VS ČR k provádění důchodového pojištění by tedy bylo nutné minimálně výslovné pověření ze strany Ministerstva spravedlnosti, které však neexistuje. Je ovšem otázkou, zda by takové pověření bylo dostačující a uspělo by i v případě striktního výkladu zákona, podle kterého se musí jednat o orgán Ministerstva spravedlnosti v tom nejužším slova smyslu - v § 3 odst. 3 zákona je totiž uveden taxativní výčet orgánů sociálního zabezpečení a pod písmenem e) je uvedeno pouze Ministerstvo spravedlnosti (VS ČR v tomto výčtu vůbec nefiguruje).

Z uvedeného zřejmě vyplývá, že veškerá rozhodnutí o důchodových dávkách, která byla (a budou) vydána Vězeňskou službou, pravděpodobně nesplňují požadavek věcné příslušnosti rozhodujícího orgánu, jakožto jednoho z esenciálních požadavků pro rozhodování, což může mít za následek nicotnost všech takto vydaných rozhodnutí ex tunc (jedná se o všechna rozhodnutí od 1. 1. 1993, tedy jde v řádech o tisíce rozhodnutí).

Jenomže problém nezasahuje pouze do oblasti sociální, ale i do

  • oblasti ekonomické - VS ČR zřejmě není ani příslušná k vyplácení důchodových dávek z vězeňské části rozpočtu kapitoly Ministerstva spravedlnosti (může tak jít o dlouholeté porušování rozpočtové kázně) a financování/vyplácení důchodů musí provádět Ministerstvo spravedlnosti z rozpočtu vlastní OSS (v návrhu rozpočtu na rok 2016 a střednědobém výhledu na roky 2017-2018 jde každoročně o cca 0,8 mld. Kč);
  • oblasti státní služby - agenda výsluh a důchodů je jednoznačně agendou státní služby (dtto např. orgány sociálního zabezpečení u MV či MO anebo ČSSZ), a proto měli být 4 zaměstnanci oddělení sociální zabezpečení odboru ekonomického GŘ VS ČR od 1. 7. 2015 převedeni pod „jurisdikci“ Ministerstva spravedlnosti a „překlopeni“ do režimu státní služby (pro srovnání s orgány MV a MO: 4 zaměstnanci VS ČR „obhospodařují“ cca 4150 důchodů a 5250 výsluh).
 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 22583
Měsíc: 249
Den: 5